POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY TARNÓW OP

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu kwietniu 2014 r.


22.04.2014 (wtorek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które odbędzie się w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6


Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Tarnów Opolski;

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2013
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy
• w sprawie emisji obligacji komunalnych
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
• w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014 – 2018
• w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
• o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kąty Opolskie – 2
• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Raszowa

23.04.2014 r. (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6
Tematyka posiedzenia: jak wyżej,

24.04.2014 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w pok. Nr 2 Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia: jak wyżej
oraz dodatkowo: Omówienie spraw z zakresu gospodarki odpadami stałymi, zapoznanie się z stopniem zaawansowania zorganizowania punktu selektywnej zbiórki odpadów;


Sesja Rady Gminy: - 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9.


Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
/-/ Rudolf Urban
 
 


 

Data publikacji: 12-10-2011 11:33
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie