Dziś jest: środa, 23-08-2017
Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY TARNÓW OP

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu kwietniu 2014 r.


22.04.2014 (wtorek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które odbędzie się w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6


Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Tarnów Opolski;

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2013
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy
• w sprawie emisji obligacji komunalnych
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
• w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014 – 2018
• w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
• o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kąty Opolskie – 2
• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Raszowa

23.04.2014 r. (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6
Tematyka posiedzenia: jak wyżej,

24.04.2014 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w pok. Nr 2 Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia: jak wyżej
oraz dodatkowo: Omówienie spraw z zakresu gospodarki odpadami stałymi, zapoznanie się z stopniem zaawansowania zorganizowania punktu selektywnej zbiórki odpadów;


Sesja Rady Gminy: - 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9.


Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
/-/ Rudolf Urban
 
 


 


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2383779
Wizyt dzisiaj: 1496
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014