Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski

 

Stowarzyszenie  powstało z potrzeby serca w 1999r. i dotąd jest jedyną organizacją pożytku publicznego w naszej gminie, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie organizacja skupia 85 osób  w tym 20 dzieci i 65 dorosłych. 

Działalność, oparta o statut, polega na świadczeniu pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie edukacji, rehabilitacji, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznym zaangażowaniu ludzi dobrej woli, głównie wolontariuszy, nauczycieli i pracowników Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, przy którym ma swoją siedzibę.

Osoby niepełnosprawne naszej gminy mają zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów, możliwość spotykania się z ludźmi, którzy mają takie same kłopoty i trudności, chcą o nich rozmawiać, dzielić się doświadczeniem. Ich opiekunowie mogą  uzyskać pomoc pedagogiczną, psychologiczną i  mają poczucie, że nie są pozostawieni samym sobie.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z  przedszkolem, Gminą, GOPSem, GOKiem w Tarnowie Opolskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Podejmuje wiele zadań na rzecz swoich członków: organizuje turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy do kina, wycieczki, spotkania wigilijne. Prawidłowo rozlicza otrzymane wsparcie finansowe z przeznaczeniem środków na cele statutowe.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności finansowej, utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, wpłat z 1% i darowizn od firm i osób fizycznych. Z uwagi na niewielkie środki jakimi dysponujemy, naszą działalność ograniczyliśmy ostatnio głównie do spotkań świetlicowych
i rehabilitacji naszych podopiecznych w domu.

 

Zarząd:
Bogusława Starak - Prezes
Gabriela Gmernicka - Sekretarz
Kinga Patoła - Wiceprezes
Mirosława Łaskarzewska - Skarbnik
Agnieszka Krajewska - Członek zarządu

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski
Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531576803
NIP: 991-01-25-743
KRS 0000035130 

 

Data publikacji: 25-04-2014 13:47
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie