Atrakcje Gminy Tarnów Opolski

 

Podróż do czasów baroku - kościół pw. Św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim

Kościół parafialny pw. św. Marcina to niewątpliwie najważniejszy zabytek w Tarnowie Opolskim, którego powstanie datowane jest na okres pierwszej poł. XV w., w l. 1653-64 - XVII wieku zbudowano nawę i wieżę, dalsze etapy budowy kościoła przypadają na l. 1853-1864, 1913 r. Kościół wyposażony jest w barokowy ołtarz z rzeźbami świętych: Michała, Józefa i Jadwigi, rokokowa chrzcielnica z drugiej połowy XVIII wieku. Przy kościele znajduje się kostnica z XVIII i XIX wieku. Zabytek wpisany jest na listę zabytków do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Tarnow_opolski_kosciol Św. Marcina.jpeg

Tarnów Opolski Kościół Św. Marcina.jpeg

 

Twierdza średniowieczna? – czyli zagadka kościoła w Nakle

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Nakle swoim wyglądem przypomina kilkunastowieczną budowlę z kamienia. Wybudowany został jednak w latach 1938-1940. Kościół powstał przy ogromnym wsparciu finansowym Pawła Ogórka z Tarnowa Opolskiego, właściciela pobliskich wapienników.

 

Nakło Kościół z kamienia.jpeg

Nakło Kościół.jpeg

 

Przy boskim sercu…

W 1925 r. utworzona została parafia w Kątach Opolskich. Pierwszy proboszcz parafii ks. Joseph Block wraz z parafianami w latach 1937-39 wybudował, obok starego, który przypominał bardziej powojenny barak, nowy kościół w stylu barokowym. Projekt kościoła został sporządzony na płótnie. Nad głównym ołtarzem znajduje się obraz Serca Pana Jezusa pędzla artysty Wszołka z Gliwic. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się pomnik poświęcony pomordowanym mieszkańcom Kątów Opolskich w czasie II wojny światowej. W sołectwie ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej podlega południowy i zachodni fragment wsi Kąty Opolskie, obejmuje on stanowiska archeologiczne wykopaliska pochodzą z czasów rzymskich. W  latach siedemdziesiątych, w okolicy miejscowości, na terenie piaskowni odnaleziono pozostałości pieca do wytopu żelaza sprzed ok. 1800 lat.


Kąty Opolskie Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.jpeg

Kąty Opolskie Kościól pw. N. Serca P. Jezusa.jpeg

 

Boska opatrzność w Raszowej

Potwierdzony historycznie jest fakt konsekracji kościoła w Raszowej przez Bpa J. Romkę 16 IX 1279 r., wtedy powstała też parafia i określone zostało jej uposażenie. Obecny kościół, prawdopodobnie trzeci z kolei, wybudowany został w latach 1791-92 w stylu barokowym. W 1938 r. dostawiono nawę boczną od strony południowej. Wokół kościoła ciągnie się kamienny mur, w którym znajdują się dwa wejścia północne w kształcie zamkniętej półkoliście bramki nakrytej daszkiem, południowe – ujęte kwadratowymi słupkami zakończonymi kulami. W części południowo-wschodniej znajduje się kaplica – kostnica z przełomu XVIII – XIX w., wzniesiona na rzucie kwadratu i kryta namiotowym daszkiem.Raszowa Kościół parafialny.jpeg

Raszowa Kościół.jpeg

 

Jan Nepomucen w Przyworach

Najstarszym obiektem we wsi Przywory jest figura św. Jana Nepomucena, ufundowana w 1719 r. przez Józefa hrabiego Tenczyn, kanonika katedralnego wrocławskiego i opolskiego. Jest to posąg barokowy, posadowiony na dwustrefowym cokole ujętym płaskimi spływami w kształcie esownicy. Także  z XVIII pochodzi słupowa kapliczka.

 

Przywory Jan Nepomucen.jpeg

 

 

Kościół pw. MB Królowej Anielskiej w Przyworach

Kościół został wybudowany przez mieszkańców wsi, którzy spieszyli się z jego budową, ponieważ nie mieli na nią pozwolenia. W 1922 r. poświęcony został kamień pod budowę kościoła, a już w 1923 oddano go do użytku wiernych. Wzór ołtarza wzięto z kościoła w Polanicy. Fundatorką obrazu Matki Boskiej Anielskiej była Maria Grabowska, żona właściciela tutejszego tartaku, której życzeniem było mieć w ołtarzu swoją patronkę.


Przywory Kościól Ołtarz główny.jpeg

Przywory kościół.jpeg

 

Jedzie pociąg do… Przywór

Ciekawą architekturę prezentuje dworzec w Przyworach, oddany do użytku w 1912 r. Oprócz zgrabnej bryły posiada zachowany bogaty detal architektoniczny - różnorodną stolarkę okienną i drzwiową, dekoracyjny szkieletowy szczyt, kamienne obramienia otworów wejściowych i cokół.


Przywory Dworzec Historyczna pocztówka.jpeg

Przywory Dworzec Kolejowy.jpeg

 

Izba tradycji Kosorowice

Założona w 1989 roku stała się skarbnicą narzędzi i przedmiotów, które były używane przez naszych dziadków. Zobaczyć tu można centryfugę, maszynę do szycia, maglownicę, moździerz czy żelazka, które rozgrzewało się na kuchennym piecu. Większość eksponatów zachowana jest w idealnym stanie i stanowi żywy obraz kultury naszych przodków. Jest to duża izba tradycji, a można by rzec – mały skansen.


Izba Tradycji Kosorowice budynek_0.jpeg

Izba tradycji Kosorowice_0.jpeg
 

Kaplica dzwonnica w Kątach Opolskich

W roku 1737 w miejscowości Kanth, czyli ówczesnych Kątach Opolskich, karczmarz prószkowski Mateusz Recala dał wybudować kaplicę dzwonnicę na rzucie kwadratu, która zawiera aż trzy kondygnacje. Znajdował się w niej dzwon, sygnalizujący nadchodzące zagrożenie od strony rzeki Odry. Dzwon został przeniesiony do pobliskiego kościoła.

Kaplica dzwonnica Kąty Opolskie.jpeg

Kaplica dzwonnica Kąty Opolskie tablica z inskrypcją1.jpeg

 

Kaplica dzwonnica Kosorowice

Mieszkańców oraz przyjezdnych wita przy ul. Opolskiej w Kosorowicach kaplica wybudowana na przełomie XVIII/XIX w. Charakteryzuje ją trójramienny krzyż - tzw. Bożogrobców. Kaplica otoczona jest w czworobok murem, z filarami w narożach.

Kosorowice Kaplica dzwonnica 1.jpeg

 

Kaplica Miedziana

Charakterystycznym dla Miedzianej budynkiem jest kaplica, usytuowana w środkowej części ul. Wiejskiej, wzniesiona na rzucie prostokąta, jednokondygnacyjna, z niższą częścią mieszczącą prezbiterium., kryta dachem. Nad „nawą” kaplicy góruje baniasty hełm z ośmioboczną latarnią, zwieńczoną krzyżem bożogrobców. W środku znajduje się ołtarzyk barokowo-ludowy z przełomu XVIII/XIX w.

Miedziana Kaplica 1.jpeg

 

Kaplica dzwonnica Nakło

Perspektywę ulicy Kościelnej w Nakle otwiera trójkondygnacyjna kapliczka słupowa z towarzyszącym jej drzewem. Wyróżnia się na tle innych kaplic tym, iż naroża gzymsy i obramienia wykonane są z cegły licowej. Datowana budowa kaplicy to przełom XIX/XX w.

Nakło kaplica ceglana 1.jpeg

 

Szkoła w Raszowej – historia cegłą murowana

W łacińskim sprawozdaniu z 1679 roku, w którym wspomina się akt założenia Raszowej z 1301 roku, czytamy m.in., że proboszcz jest zobowiązany utrzymywać kleryka lub kantora. Z tego by wynikało, że w Raszowej istniała najstarsza szkoła w  gminie. Około 1750 roku nauczyciel raszowski otrzymywał od kościoła: 4 marki i 4 srebrne grosze, pół łana ziemi, ponadto ogród na jedną „ćwiartkę” wysiewu i łąkę. Stara szkoła stoi w sąsiedztwie  kościoła, w cieniu sędziwych kasztanowców. Zbudowana z cegły, charakterystyczna na tle innych zabudowań. Tutaj również swoje miejsce znalazły zabytki ruchome, materialne ślady przeszłości – głównie dawne wyposażenie domów, warsztatów, pamiątki po przodkach – gromadzone i otaczane opieką. Prowadzone przez lokalnych pasjonatów i animatorów kultury wypełniają lukę wobec braku profesjonalnych instytucji muzealnych. Powstałe w Raszowej jest lokalną skarbnicą przeszłości naszej gminy. Otwarte zostało 30 października 2008 r. i spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy.

Raszowa Szkoła z cegły wraz z Izbą tradycji.jpeg

 

Droga Św. Jakuba - Via Regia

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga Św.Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok drogi do Rzymu i Jerozolimy.Nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago.

Pobierz:
PDFDroga Św.Jakuba - Via Regia.pdf
 

Data publikacji: 28-04-2014 10:29
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie