aplikacja mobilna

Ciekawostki Gminy Tarnów Opolski

 

Legenda Księżego Dołu

Pośrodku lasu w okolicach Tarnowa Opolskiego znajduje się owiane legendami, pełne tajemnic miejsce zwane Księżym Dołem. Z Księżym Dołem wiąże się kilka niezwykłych legend. Według jednej z nich w połowie XVII w. podczas wojny trzydziestoletniej, gdy wojska szwedzkie grabiły dobytek i mordowały mieszkańców okolicznych wsi, w tym również Tarnowa Opolskiego, proboszcz Maximilian Schaff zebrał swych wiernych parafian i uciekł z nimi do pobliskich lasów. Ukryli się oni w tym właśnie miejscu. Był to głęboki, owalny, sporych rozmiarów dół położony na terenie równinnym w środku lasu, w którym nikt nie spodziewałby się istnienia takiego obniżenia. Mieszkańcy Tarnowa zbudowali na jego dnie lepianki, wykopali studnię, z której czerpali wodę do picia, i żywili się zapasami żywności, które ze sobą zabrali. W okresie tym szwedzkie oddziały zajęły miejscowość, a w kościele utworzono tymczasowe koszary.

Niestety, w miarę upływu czasu zapasy kurczyły się, a zbliżająca się zima nie pozwoliła wyżywić się tym, co znaleźli w lesie. Ludzie zaczęli umierać z głodu, zimna i wycieńczenia. Przy życiu została tylko garstka, która w desperacji wraz z księdzem Schaffem zaczęła przemierzać las do miejsca ich zamieszkania. Okazało się, że wojska szwedzkie w tym samym dniu opuściły Tarnów Opolski. Od tego czasu miejsce to okoliczni mieszkańcy nazywali Księżym Dołem.

 

Oswald Mateja – naukowiec z Kosorowic

Najwybitniejszym mieszkańcem Kosorowic był bez wątpienia Oswald Mateja. Prof. dr hab. inż. Oswald Mateja urodził się 9 lutego 1936. Po ukończeniu w 1960 roku studiów wyższych na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Budownictwa Przemysłowego w tejże uczelni. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy "Stateczność hiperboloidalnych chłodni wieżowych obciążonych ciężarem własnym powłoki". W 1968 roku, po wypadkach marcowych, w wyniku reorganizacji katedry, Profesor powraca na rodzinną Opolszczyznę i rozpoczyna pracę naukowo-dydaktyczną na nowo utworzonym Wydziale Budownictwa, aktywnie uczestnicząc w jego organizacji oraz rozwoju. Prowadził szeroką współpracę z uczelniami i instytucjami w kraju i za granicą. Przez okres jednego roku przebywał na stypendium Humboldta. Wypromował 5 doktoratów oraz był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nominacje profesorskie. Uwzględniając całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego, Uchwałą Rady Państwa uzyskał tytuł naukowy i został w 1977 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Był pierwszym profesorem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu.  Jego działalność była znacząca dla kraju i regionu. W dniu 16 kwietnia 1983 roku zmarł nagle w wieku 47 lat. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy. Jedna z ulic Opola została nazwana na cześć wybitnego Profesora.
 

Oswald_Mateja.jpeg

 

Ceramicznie w Tarnowie Opolskim

By dać mieszkańcom naszej gminy szansę na poznanie i polubienie pracy z tak wdzięcznym tworzywem jakim jest glina, w Gminnym Ośrodku Kultury uruchomiono nowoczesną pracownię ceramiczną. Jest ona wyposażona w piec do wypalania, koła garncarskie, komplet profesjonalnych narzędzi i materiałów do obróbki gliny. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają pomysły, chęć tworzenia, potrzebę rozwijania zainteresowań i pasji. Glina pozwala na elastyczne i łatwe wyrażanie własnych pomysłów, kontakt z naturalnym i obecnym od wieków tworzywem, które łatwo daje się kształtować. Zapraszamy do tworzenia unikatowych naczyń, rzeźb, biżuterii lub innych ozdób z gliny. Mogą one być świetnym prezentem na każdą okazję, dają możliwość ozdobienia domu i ogrodu. Od tego roku będziemy zachęcać do inspirowania się wzorami ludowymi Śląska i innych regionów. W ramach zajęć zapewniamy materiały (glinę, szkliwa), niezbędne narzędzia oraz wypał prac. W warsztacie wyrabiana jest również porcelana z motywami tarniny, na stałe wpisanej w historię i herb gminy.
 

Tarnów Opolski ceramika porcelana z tarniną_0.jpeg

Tarnów Opolski ceramika I.jpeg

Tarnów Opolski ceramika II.jpeg

 

Data publikacji: 28-04-2014 11:03
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×