Dziś jest: wtorek, 22-08-2017
Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Ogłoszenie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ul. CMENTARNA 5, 46-050 TARNÓW OPOLSKI

ogłasza

 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków od dnia 01 września 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze. zm.) oraz Uchwały nr XLV/312/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 lipca 2014 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:

  • cena za dostarczanie 1 m3 wody                                                                        3,06 zł
  • cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego            3,25 zł

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

  • cena za 1m3 ścieków bytowych                                                                         6,35 zł
  • cena za 1m3 ścieków przemysłowych                                                                8,88 zł 
  • cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego dostawcy ścieków                3,75 zł

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości .


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2380248
Wizyt dzisiaj: 657
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014