Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż zgodnie z Uchwałą NR XLVI/318/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. istnieje możliwość skorzystania z usług dodatkowych, świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, polegającej na:

  • zwiększeniu litrażu pojemników na odpady zmieszane z 120l na 240l;
  • zleceniu jednorazowego wywozu pojemnika 120l na odpady zmieszane;
  • zleceniu jednorazowego wywozu pojemnika 240l na odpady zmieszane.

W zakresie odbierania odpadów ulegających biodegradacji istnieje możliwość:

  • dzierżawy dodatkowego pojemnika 120l;
  • dzierżawy dodatkowego pojemnika 240l
  • zakupu worka foliowego 60l

Zapotrzebowania na korzystanie z dodatkowych usług należy zgłosić w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski za pomocą niniejszego formularza:

PDFDruk - Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFUchwała nr XLVI-318-2014 w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów.pdf

Data publikacji: 16-10-2014 11:06
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie