WFOŚiGW w Opolu zachęca do skorzystania z oferty niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców

Kupuj, buduj, remontuj.
 


Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zachęca do skorzystania z oferty niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

 • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
 • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.


Przeznaczenie pożyczki – przykłady

 • na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
 • na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
 • na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;
 • na zakup nieruchomości wraz z remontem;
 • na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi  – termomodernizację;
 • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 • na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;
 • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.


Wysokość pożyczki

 • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000,00 zł netto;
 • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
 • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.


Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

Więcej informacji na stronie http://www.wfosigw.opole.pl/node/194


Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.plZespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)
Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,
Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,
Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: ,
Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: ,Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” a do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie warunki wynikające z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Data publikacji: 22-10-2014 11:31
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie