Azbest - informacje ogólne

AZBEST jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu  kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych . Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.Nr 3, poz. 20 z późn.zm.).

Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.
 
Dlaczego azbest jest niebezpieczny?
Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:
Ø      pylicy azbestowej
Ø       łagodnych zmian opłucnowych
Ø      raka płuc ( najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest)
Ø      międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej ( nowotwory o wysokiej złośliwości )
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia , gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.
 
Kto jest zagrożony?
Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalnie wysypisko wyrobów zawierających azbest, zdrowie Twoje i Twojej rodziny może być zagrożone.
 
Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. A ta może się pojawić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z włóknami azbestu.
 
Przypadki zachorowań spowodowanych azbestem:
1) Do szpitala w Warszawie zgłosiła się kobieta, narzekająca na bóle w klatce piersiowej . Diagnoza wykazała, ze choruje na międzybłoniaka opłucnej. Choroba rozwinęła się w wyniku kontaktu z płytami eternitowymi, ponieważ pacjentka pomagała mężowi przy cięciu takich płyt. Poza tą sytuacją nie miała nigdy kontaktu z azbestem.
2) Mężczyzna w województwie małopolskim zachorował na raka płuc. Szukając przyczyn choroby, lekarze dowiedzieli się, że do przechowania zboża używał worków wykonanych m.in. z włókien azbestowych.
3) Strażak pracujący w jednostce straży pożarnej na Śląsku przyniósł z pracy koc azbestowy. Kocem bawiły się dzieci strażaka , co spowodowało u nich zmiany nowotworowe w płucach.
 
Skąd mam wiedzieć, że mogę być chory?
Azbest wywołuje choroby układu oddechowego, dlatego ból w klatce piersiowej, silny kaszel lub duszności powinny być sygnałem, by udać się do lekarza pierwszego kontaktu.
 
Gdzie w budynku może znajdować się azbest ?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:
Ø      pokryć dachów: eternit i papa dachowa
Ø      płyt elewacyjnych i balkonowych
Ø      rur do wykonania instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i C.O.
Ø      przewodów kominowych i zsypów w blokach
Ø      sprzęgieł i hamulców do wind
Ø      różnych typów izolacji cieplnej , bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.
Ø      ognioodpornych kocy azbestowych
 
To są jedyne przykłady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym w Polsce wyrobów z azbestem. Należy pamiętać, że azbest był stosowny w około 3000 produktów, dlatego jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że dany wyrób może zawierać azbest, bezpieczniej jest założyć ,że tak jest . Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, aby ponosić jakiekolwiek ryzyko pomyłki.
 
Skąd mam wiedzieć, że w budynku w którym mieszkam jest azbest?
Azbest nie ma zapachu i trudno go samemu zidentyfikować. Każdy właściciel posiada jednak dokumentację techniczną i tam najpierw należy szukać informacji na temat użytych podczas budowy materiałów.
W innych przypadkach obecność azbestu może określić jedynie specjalistyczne akredytowane laboratorium.
 
Dlaczego powinienem się tym przejmować ?
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości ( domów, sklepów, hurtowni itp.), wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest (z. U. Nr 192, poz. 1876)).
Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest
i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska . Należy to zrobić jak najszybciej!
Informacji udzielają urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie.
 
Co mam zrobić, gdy azbest znajduje się na terenie mojej nieruchomości?
Jeżeli tylko istnieje takie podejrzenie, najlepiej jest jak najszybciej skontaktować się z właścicielem nieruchomości lub z urzędem gminy lub powiatu w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu oraz spowodowania aby właściciel nieruchomości podjął działania zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Kto za to zapłaci? 
Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty ekologiczne na usuwania wyrobów azbestowych.
 
Gdzie znajdę szczegółowe informację?
Informacji na temat azbestu, sposobów jego zabezpieczania i usuwania należy szukać w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 
Data publikacji: 24-10-2014 08:51
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie