Zmiana Odbiorcy ścieków Kosorowice, Tarnów Opolski (stara część)

Zmiana Odbiorcy ścieków Kosorowice, Tarnów Opolski (stara część)

 

W związku z planowaną w najbliższym czasie zmianą Odbiorcy ścieków na Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu odprowadzanych w miejscowościach Tarnów Opolski (stara część) i Kosorowice konieczne będzie rozwiązanie umowy o odprowadzanie ścieków z naszym Zakładem i nawiązanie jej z WIK-em Opole celem uniknięcia naliczania podwójnych opłat.

Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem przekazania sieci i urządzeń kanalizacyjnych na rzecz ww. Spółki najprawdopodobniej z końcem maja 2015r.

Nasi pracownicy przekażą Państwu wniosek i 2 egz. umowy, które należy podpisać oraz ewentualnie uzupełnić brakujące dane oraz jeśli do wniosku załączona jest taka informacja, dostarczyć tytuł prawny do nieruchomości. Stan wodomierza i podlicznika będzie odczytany i uzupełniony na miejscu przez naszego pracownika.

Na podstawie wniosku zostanie przygotowana umowa, którą również dostarczymy do Państwa celem jej podpisania. Podpisaną umowę przekażemy wraz z wcześniejszym wnioskiem oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości do WIK-u Opole. Następnie po podpisaniu i zaewidencjonowaniu umowy przez WIK Opole jeden egzemplarz zostanie Państwu zwrócony.

Odczytów wodomierzy będzie dokonywał nasz pracownik co 2 miesiące, my zbiorczo przekażemy je do WIK-u i na tej podstawie otrzymają Państwo fakturę za odprowadzanie ścieków.

W razie potrzeby zmiany w umowach można zgłaszać bezpośrednio w naszym Zakładzie.

Umowy o dostawę wody zawarte z naszym Zakładem oraz sposób ich rozliczenia pozostaje bez zmian.

 

ZGKiM Tarnów Opolski

Data publikacji: 07-05-2015 14:19
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie