Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą od dnia 01 września 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski i miejscowości Grabów - Gmina Izbicko, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139) oraz Uchwały nr VIII/69/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:

  • cena za dostarczanie 1 m3 wody                                                               3,06 zł
  • cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego   3,25 zł
     

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

 

Data publikacji: 27-07-2015 15:23
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie