Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015r.

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015r.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski, informuje iż uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski- VI nabór”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

- 50%  ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. 7 794,25 zł

- 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, tj. 5 455,97 zł

- 15% udziału środków własnych beneficjenta, tj. 2 338,28 zł

Dofinansowaniem objętych zostało 22 beneficjentów z terenu Gminy Tarnów Opolski w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dzięki temu usuniętych zostało 21,17 Mg płyt azbestowo- cementowych.

Data publikacji: 25-09-2015 08:52
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie