Dziś jest: środa, 23-08-2017
Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Gmina Tarnów Opolski przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Gmina Tarnów Opolski przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia w gminie Tarnów Opolski. Zadania obejmują działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców oraz Przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy (sekretariat pok. nr 6) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: w terminie do 15 grudnia 2015  roku. 

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy – ul. Dworcowa 6; 46-050 Tarnów Opolski; tel. 77 46 40 868

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

 


KOMUNIKAT

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów Opolski, będących Państwa własnością, lub w których prowadzona jest działalność.

Pragniemy podkreślić, że zebrane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo.

Jednocześnie informujemy, że ankietyzowanie przeprowadzane będzie od dnia 16 listopada 2015 roku przez pracowników Urzędu Gminy Tarnów Opolski – osobiście lub telefonicznie.


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2383773
Wizyt dzisiaj: 1490
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014