Nowe uchwały „śmieciowe”

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2015 r., radni podjęli pakiet uchwał na nowo regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tarnów Opolski. Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 lutym 2016 r.

Z dniem 1 luty 2016 r. w Gminie Tarnów Opolski zmieni się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od lutego mieszkańcy nie będą ponosili już opłat zależnych od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz od gospodarstwa domowego.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej  (w przypadku zadeklarowania selektywnej lub nieselektywnej zbiórki odpadów) obowiązujące od 1 luty 2016 r.

Rodzaj gospodarstwa

Miesięczna stawka przy selektywnej zbiórce

[zł]

Miesięczna stawka przy braku segregacji

[zł]

Gospodarstwa 1-osobowe

18,00

25,00

Gospodarstwa 2-osobowe

29,00

50,00

Gospodarstwa 3-osobowe

39,00

75,00

Gospodarstwa 4-osobowe

48,00

90,00

Gospodarstwa 5-osobowe

53,00

105,00

Gospodarstwa 6-osobowe

58,00

115,00

Gospodarstwa 7-osobowe

63,00

125,00

Gospodarstwa 8-osobowe i większe

68,00

135,00

 

 

Dlaczego w Gminie Tarnów Opolski zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wymusiła ostatnia, rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wszystkie gminy w Polsce zobligowane zostały do podjęcia nowych uchwał, regulujących kwestie gospodarowania odpadami w ciągu 18 miesięcy, tj. do 1 sierpnia 2016 r.

 

Dlaczego metoda od gospodarstwa domowego?

Szukając metody naliczania opłaty, która spełniłaby wymagania znowelizowanej ustawy oraz zapewniłaby bilansowanie się systemu, Urząd Gminy – zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, podpierając się doświadczeniem oraz wiedzą na temat ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stopnia segregacji, a także rodzaju zabudowy i wielkości gospodarstw domowych objętych systemem, przeprowadził szereg analiz i kalkulacji zmierzających do znalezienia metody najbardziej optymalnej dla naszych mieszkańców.

Jednocześnie, szukając najkorzystniejszej dla mieszkańców metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierowano się założeniami tj. tym, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru ekwiwalentności jeżeli chodzi o ilości wytwarzanych odpadów (system naliczania opłat jest „oderwany” od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów przez konkretnego mieszkańca) i jest opłatą publicznoprawną charakteryzującą się tymi samymi cechami, co podatek. W związku z tym, system obliczania opłaty publicznoprawnej powinien wiązać się z ponoszeniem przez mieszkańców gminy całości  kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez względu na faktyczny udział mieszkańca w powstawaniu tych odpadów, a określona wysokość stawki opłaty jest pochodną kosztów funkcjonowania systemu. Dlatego też, dokonując wyboru metody naliczania opłaty kierowano się tym, aby w jak najbardziej optymalny sposób rozłożyć koszty funkcjonowania systemu na poszczególne grupy gospodarstw domowych, tak aby zapewniły one bilansowanie się systemu oraz jego płynność finansową i jednocześnie nie obciążały nadmiernie budżetów domowych. Kluczem rozłożenia kosztów systemu na poszczególnych mieszkańców są metody zaproponowane przez ustawodawcę, które niezależnie od dokonanego wyboru metody, zawsze będą miały swoich zwolenników i przeciwników. Wyznaczone w ustawie metody naliczania opłat od początku „rewolucji śmieciowej” budziły najwięcej kontrowersji, ponieważ każdy mieszkaniec opowiadając się za daną metodą ocenia ją z perspektywy metody najkorzystniejszej dla siebie.

W wyniku licznych analiz oraz spotkań i dyskusji z radnymi wypracowano najbardziej optymalne rozwiązanie dla naszej gminy. Zrezygnowano z rekomendowania przewidzianych w ustawie innych metod naliczania opłat takich jak metoda od osoby, czy metoda od wody.

Metoda od gospodarstwa okazała się tą metodą, która w największym stopniu pozwoli zachować te dotychczasowe efekty, które udało się osiągnąć w Gminie Tarnów Opolski. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, mieszkańcy będą musieli złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r. i tym samym ze zmianą danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej wzór deklaracji.

W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.

Nowe deklaracje będą dotyczyły opłat po 1 lutym 2016 r., a pierwsza płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości (za luty) nastąpi w terminie do 15 marca 2016 r.

DOCXZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - zmiana.docx

 

Data publikacji: 05-01-2016 14:39
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie