Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotyczącaProgramu „Rodzina 500+”. W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje dla obywateli o programie. http://www.500plusopolskie.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskiem informuje, że od dnia   1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze  w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny,  w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej Gminy będą mogli składać od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", czyli od 1 kwietnia 2016 r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na I piętrze
w godzinach od :

poniedziałek 7:30 – 15:30

wtorek - czwartek  7:30 – 14.30

piątek  7:30 – 13:30   

Do pobrania: Wniosek

Aktualne informacje o programie "Rodzina 500 plus" można pozyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl
 

Jednocześnie informuję, że sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz programu 500 plus są prowadzone w pokoju na I piętrze  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim (pokój zajmowany poprzednio przez Policję)

 

                                                                                              Halina Pacholczuk

                                                                                              Kierownik GOPS

Data publikacji: 09-03-2016 12:08
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie