Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie" IX rozpoczynamy już 9 maja 2016r!

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie" IX rozpoczynamy już 9 maja 2016r!

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-4 miesięczne projekty, które:

  1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
  5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

 

Dokumenty do pobrania:

          Wnioski składane są tylko za pomocą generatora wniosków. Wzór wniosku jest podglądowy. Do Stowarzyszenia Kraina  św. Anny nie składa się papierowych wersji wniosków!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach, podczas których zostaną omówione zasady uczestnictwa w Konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków. Spotkania zaplanowane są  w dniach:

  • 16.05.2016r godz. 11.00   Urząd Miejski w Strzelcach Op. 
  • 17.05.2016r godz. 14.00   Urząd Miejski w Leśnicy
  • 18.05.2016r godz. 12.00   OSP w Tarnowie Opolskim
  • 19.05.2016r godz. 14.00   Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Uwaga!

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (najpóźniej trzy dni przed). Osoba do kontaktu:

Julia Feliniak,  nr tel. 575-750-122  lub na adres e-mail:

 

Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć w Regulaminie Konkursu, na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny (www.annaland.pl) lub na stronie Programu „Działaj Lokalnie” (www.dzialajlokalnie.pl ).

Data publikacji: 06-05-2016 09:25
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie