Złota Tarnina

Regulamin przyznawania nagród

Wójta Gminy Tarnów Opolski

„Złota Tarnina”

 

Przyznawanie statuetki „Złotej Tarniny” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, organizacji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju Gminy Tarnów Opolski w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy i poprawie jakości życia jej mieszkańców.

     

  1. Konkurs skierowany jest mieszkańców Gminy Tarnów Opolski, a przyznana nagroda  ma charakter honorowy. Stanowi ją statuetka „Złota Tarnina” za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
  2. Statuetki przyznawane są corocznie w kategoriach:

- społecznik:  za działalność charytatywną, społeczną, wolontaryją, bezinteresowną pracę dla dobra  innych,

- przedsiębiorca: za aktywność gospodarczą, wspieranie inicjatyw lokalnych, przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego gminy,

- sportowiec: za wspieranie rozwoju turystyki, sportu wyczynowego i amatorskiego, osiągnięcia sportowe,

- animator kultury: za działalność animacyjną i promowanie kultury, propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.

3. Wnioski o przyznanie statuetki mogą zgłaszać instytucje, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne

4. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy  w Tarnowie Opolskim oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.

5.  Zgłoszenia na rok 2015 przyjmowane   są  w terminie do   26.08.2016 roku. Wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście pocztą  lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Gminy ul. Dworcowa 6 , 46 050 Tarnów Opolski, mail:   gzr@tarnowopolski.pl lub gok_top@o2.pl

6. Nagrodę  przyznaje powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski  Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych środowisk. Decyzja kapituły jest ostateczna.

7.Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie jej członkowie. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Wójt Gminy.

8.Kapituła oceniać będzie zgłoszenia zgodnie z kryteriami poszczególnych kategorii konkursowych. Decyzja Kapituły jest podejmowana zwykłą większością głosów.

9.Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywanyw siedzibie Organizatora.

10.Informacje o nominacjach zostaną przekazane laureatom w terminie do 5 września 2016 roku.

11. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystości Gminnych Dożynek 11 września 2016 roku w miejscowości Tarnów Opolski.

12.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.tarnowopolski.pl, goktop.cba.pl

13.Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a wszczególności w prasie, radiu i Internecie.

14.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.Nr 133, poz.883) wraz z publikacją wizerunku .

 

 

Data publikacji: 09-08-2016 07:51
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie