Informacja

Informacja o przejęciu przedsiębiorstwa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przez Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o. o. w Przyworach

Uprzejmie informuję, że w związku z podjęciem Uchwały Nr XXI/147/2016 przez Radę Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim celem wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej gminnej spółki - Parku Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach z dniem 30 września 2016 r. dojdzie do likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. Z tym samym dniem przedsiębiorstwo zlikwidowanego zakładu przejdzie na rzecz gminnej spółki - Parku Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach.

Spółka Park Technologiczno – Innowacyjny w Przyworach zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez zakład budżetowy w zakresie gospodarki komunalnej, w szczególności: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zarządu i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Spółka Park Technologiczno – Innowacyjny w Przyworach wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim.

Siedzibą Spółki Park Technologiczno – Innowacyjny jest miejscowość Przywory, przy ul. Wiejskiej 13. Planuje się jednakże kontynuowanie prowadzenia działalność w zakresie m. in. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zarządu i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w dotychczasowym miejscu, w budynku przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim.

Rachunek bankowy zlikwidowanego zakładu po przejściu do Spółki Park Technologiczno – Innowacyjny w Przyworach, w tym do dokonywania opłat za dostarczaną wodę oraz tytułem czynszu za najem lokali komunalnych, pozostanie niezmieniony i jest to rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK SA oddział w Tarnowie Opolskim

o nr 59 1090 2242 0000 0005 7801 5187

W budynku przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim w dalszym ciągu będzie prowadzony punkt kasowy, gdzie będzie możliwość płatności w formie gotówkowej.

 

Data publikacji: 08-09-2016 14:55
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie