Akcja Zima

W związku z okresem zimowym zwracam się do mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z prośbą o włączenie się do działań o charakterze profilaktycznym i osłonowym wobec osób narażonych na działanie niskich temperatur, a więc osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, niezaradnych życiowo. Zachęcam do pomocy międzysąsiedzkiej.
Wrażliwość i aktywna postawa wobec osób zagrożonych oraz przekazywanie informacji o nich lokalnym służbom jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, pogotowie ratunkowe, opieka zdrowotna pozwoli na podejmowanie szybkich i właściwych działań interwencyjnych, przyczyni się do łagodzenia negatywnych skutków zimy.

Kontakt do właściwych instytucji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
ul. Osiedle Zakładowe 7,
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 400 35 50

Komisariat Policji w Ozimku
46-040 Ozimek ul. Wyzwolenia 15
tel.: 77 402 67 40,
501 698 097,
77 402 67 20,
oraz 997 i 112.

Pogotowie ratunkowe
999

Telefon alarmowy dla osób niesłyszących lub z niedosłuchem
690 497 926 (w formie SMS)

Urząd Gminy
Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6
77 46 40 850
77 46 44 133
77 46 44 132
faks: 77 46 44 282
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                          Tarnów Opolski
                                                                                                          Krzysztof Mutz

Data publikacji: 10-11-2016 09:34
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie