Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad

                   INFORMACJA    DLA  MIESZKAŃCÓW

           

                  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu informuje, iż w latach 2016 – 2018 trwać będzie realizacja czynności geodezyjnych dotyczących pasów drogowych dróg krajowych (w tym autostrady A-4) na terenie województwa opolskiego polegających na wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu stabilizacji punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu oraz stabilizacji betonowych znaków granicznych

Zadanie nr 2 – realizowane przez LOKOM –TOR Zabrze dotyczący powiatów : brzeskiego, opolskiego, krapkowickiego i strzeleckiego
( czas realizacji do 15.07.2018 r. )

Znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające te znaki w tym świadki betonowe z napisem „ Pas drogowy” podlegają ochronie zgodnie z art. 15 pkt 1 Ustawyz dn. 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne , Dz.U.2016 r. poz. 1629
ze zm. W związku z powyższym GDDKiA o/Opole zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji  prawnych od osób które zniszczą , przesuną lub uczynią niewidocznymi w/w znaki graniczne i świadki pasa drogowego.

Data publikacji: 15-11-2016 09:31
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie