Zimowe utrzymanie dróg w Gminie w sezonie 2016/2017

INFORMACJA  DOTYCZĄCA   ZIMOWEGO   UTRZYMANIA  DRÓG W GMINIE W SEZONIE  2016/2017

 

Odśnieżanie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych wykonuje Park Technologiczno- Innowacyjny w Przyworach ul. Wiejska 13.  Do pomocy przy odśnieżaniu w celu usprawnienia prac poproszeni  zostali rolnicy z terenu gminy, będą oni odśnieżać drogi gminne w miejscowościach Przywory, Kąty Op., Nakło oraz Raszowa.

W razie utrudnionego przejazdu  drogami gminnymi fakt należy zgłosić pod
nr tel. 503576146

 

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje się do:

1.Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota chodnika bezpośrednio
       przyległego do nieruchomości przez :

     - odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

     - podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych    celów  należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2.Usunąć sople lodowe i nawisy śniegu z dachów nieruchomości służących do
     użytku publicznego bezzwłocznie po ich pojawieniu się.

3.Usunięcie z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, koksu i innych
     materiałów  oraz oczyszczenie ich z pozostałości po ww. materiałach przez
     osobę, do której go dostarczono.

 

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. zarządców:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Op. 27

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

 Kąty Opolskie

Nr drogi

Nazwa ulicy

1716

Kościelna, Odrzańska

1768

Szeroka

 Kosorowice

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Opolska, Tarnowska

1829

Św. Jacka

 

         Miedziana

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Wiejska

 

 Nakło

Nr drogi

Nazwa ulicy

1749

Raszowska

1750

Tarnowska

 

             Przywory

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Zawadzkiego

 

      Raszowa

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Ozimska

1748

Cygana

1749

Nakielska

1764

Mickiewicza

 

           Tarnów Opolski

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767)

1767

Powstańców Śl.

1750

Nakielska

 

   Walidrogi

Nr drogi

Nazwa ulicy

1751

Dąbrowicka

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym Chrząstowice pod nr tel. 605424010, jak również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych tel. 077/ 411-40-69, 441-40-70.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku którego należy  odśnieżanie
ul. Krapkowickiej na trasie Kąty Op. – Przywory.

Informację o zimowym utrzymaniu  dróg można uzyskać pod
nr  tel. 077/ 459-18-80

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzelce Op. Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzymaniu dróg można dokonać pod nr  tel. 077/ 461-36-56  , tel. kom.  600241560.
 

 

Data publikacji: 06-12-2016 09:20
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie