Konkurs "Policjant który mi pomógł"

Założeniem konkursu jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie. Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Procedura zgłaszania policjantów do konkursu pn. Policjant, który mi pomógł” odbywa z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „ Niebieska Linia w Warszawie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Informacje szczegółowe o konkursie znajdują się także na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie można zapoznać się z regulaminem, plakatem promującym konkurs a także wysłać lub pobrać formularz zgłoszeniowy.
DOCformularz.doc
PDFRegulamin_Konkursu_IV.pdf

JPEGpolicjant_plakat.jpeg
 

Data publikacji: 19-04-2017 11:34
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie