Zimowe utrzymanie dróg w Gminie w sezonie 2017/2018

INFORMACJA  DOTYCZĄCA   ZIMOWEGO   UTRZYMANIA  DRÓG W GMINIE  W SEZONIE  2017/2018

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy zajmować się będzie: Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o. o w Przyworach ul. Wiejska 13.
Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

W razie zgłoszeń nr kontaktowe : 77/453 50 80, 82, 84 kom. 503576146

 

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje się do:

 

1. Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota chodnika bezpośrednio
     przyległego do nieruchomości przez :

     - odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub
         pojazdów,

     - podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość
          chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy
          uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Usunąć sople lodowe i nawisy śniegu z dachów nieruchomości służących do
      użytku publicznego bezzwłocznie po ich pojawieniu się.

3. Usunięcie z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, koksu i innych
     materiałów  oraz oczyszczenie ich z pozostałości po ww. materiałach przez
     osobę, do której go dostarczono.

 

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. zarządców:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Op.  , Opole

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

m. Kąty Opolskie

Nr drogi

Nazwa ulicy

1716

Kościelna, Odrzańska

1768

Szeroka

 

m. Kosorowice

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Opolska, Tarnowska

1829

Św. Jacka

 

m. Miedziana

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Wiejska

 

m. Nakło

Nr drogi

Nazwa ulicy

1749

Raszowska

1750

Tarnowska

 

m. Przywory

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Zawadzkiego

 

m. Raszowa

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Ozimska

1748

Cygana

1749

Nakielska

1764

Mickiewicza

 

        m. Tarnów Opolski

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767)

1767

Powstańców Śl.

1750

Nakielska

 

m. Walidrogi

Nr drogi

Nazwa ulicy

1751

Dąbrowicka

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym Chrząstowice pod nr tel. 605-424-010, lub
u dyżurnego akcji zimowej tel. 604-428-460, jak również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych tel. 077/ 411-40-69, 441-40-70.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku którego należy  odśnieżanie
ul. Krapkowickiej na trasie Kąty Op. – Przywory.

Informację o zimowym utrzymaniu dróg można uzyskać pod
nr  tel. 077/ 458-13-32 , 077/ 459-18-80, 459-18-00 .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzelce Op. Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzymaniu dróg można dokonać pod nr tel. 77/461 36 56 tel. kom. 600241560.

Data publikacji: 16-11-2017 12:57
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie