Akademia kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej

Projekt powstał w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane problemy i potrzeby 7 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych Aglomeracji Opolskiej. Cel główny: podniesienie poziomu edukacji w 7 szkołach podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Opolskiej woj. opolskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe w okresie od I 2017 do XII 2018 r.  Realizacja celu głównego nastąpi poprzez działania zmierzające do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i kształtowania właściwych postaw niezbędnych do późniejszego funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia, zwracając szczególną uwagę na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu szkoły będą korzystać z: Wsparcia wdrożeniowego na potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych

  • Przygotowania 9 szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych
  • Tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  • Wyposażenia szkół do pracy metodą eksperymentu
  • Wsparcia na rzecz ucznia młodszego
  • Warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych

Z naszej gminy w projekcie bierze udział Publiczna Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich.

Logo AO.jpeg

Data publikacji: 12-02-2018 20:32
Opublikował(a): Agata Milanowicz
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie