Wniosek o określenie warunków przyłącza gazowego dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla Odbiorcy gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h (np. domek jednorodzinny).

PDFZałącznik nr 1_Wniosek o okreslenie Warunków BI.pdf

Poniżej również link do strony internetowej do ww. wniosku (Załącznik nr 1). Wystarczy tylko skopiować link i wkleić go w okienko przeglądarki internetowej – otwiera się dany formularz, który można wypełnić również komputerowo.

https://www.psgaz.pl/documents/21201/341565/Wniosek+o+okre%C5%9Blenie+warunk%C3%B3w+przy%C5%82%C4%85czenia+dla+podmiotu+w+grupie+przy%C5%82%C4%85czeniowej+B+podgrupie+I/09f33b78-205a-4475-8295-72c7f1610d1b

W pierwszej kolejności wniosek mogą składać mieszkańcy miejscowości

- Tarnów Opolski

- Walidrogi

- Kąty Opolskie

W niedalekiej przyszłości wniosek składać będą mogli również mieszkańcy Przywór

Osoby już zdecydowane z ww. miejscowości prosimy o załączanie do wniosków:

  • mapki poglądowej z zaznaczoną propozycją lokalizacji szafki gazowej (w granicach posesji).

Na  wnioskach niezbędne są:

  • dane wszystkich Współwłaścicieli nieruchomości (w tym nr PESEL; nr telefonu kontaktowego);
  • podpisy wszystkich Współwłaścicieli nieruchomości;
  • numer Księgi Wieczystej nieruchomości.

W punkcie 6 ww. wniosku (zaznaczając odpowiednie pole i wypełniając pola poniżej) istnieje możliwość zawnioskować równocześnie o sporządzenie umowy przyłączeniowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia (wówczas nie trzeba będzie występować z Wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej).

Dodatkowo zachęcam potencjalnych Odbiorców do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.psgaz.pl , szczególnie zakładki: Dla Klienta.

Data publikacji: 23-02-2018 13:46
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie