Harmonogram spotkań informacyjno- konsultacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie Kraina Św. Anny

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 organizuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszarów LGD w realizację LSR.

Spotkania skierowane są do mikroprzedsiębiorstw, rolników, stowarzyszeń, grup nieformalnych, mieszkańców, lokalnych liderów oraz pozostałych zainteresowanych w zakresie warunków otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 z uwzględnieniem informacji o naborach wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych.pdf

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy w formie telefonicznej 77 44 67 130 oraz mailowej

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Data publikacji: 24-04-2018 14:15
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie