Szkody łowieckie - jak załatwić sprawę polubownie

Umowa ugody – sposób na szybkie i bezkonfliktowe likwidowanie szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy Prawa łowieckiego. Jednak nowa ustawa była wprowadzona tak szybko, że wśród rolników i sołtysów wprowadziła wiele pytań i wątpliwości. Jedną z najważniejszych zmian dla rolników jest nowy sposób szacowania szkód, zgodnie z którym wniosek o szacowanie należy złożyć do urzędu gminy, a szacowanie przeprowadza trzyosobowa komisja złożona z rolnika, przedstawiciela koła łowieckiego oraz sołtysa, a jeśli w gminie nie ma sołectw, to urzędnika gminnego.

Nowe przepisy nie wykluczają jednak możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze samodzielnego porozumienia między poszkodowanym, a kołem łowieckim, bez konieczności wdrażania procedury z udziałem gminy i sołtysa. Jest to postępowanie polubowne, wymagające zgody obu stron na takie załatwienie sprawy. Proponowane rozwiązanie może przynieść wiele korzyści, ponieważ pozwoli rolnikowi na mniej sformalizowane działania tzn. szkodę można zgłosić kołu łowieckiemu telefonicznie.

Wybierając procedurę polubowną rolnik nic nie ryzykuje, gdyż jeśli ostatecznie nie dojdzie do porozumienia z kołem, to nadal ma otwartą drogę do oficjalnego złożenia wniosku o szacowanie do urzędu gminy. W przypadku polubownego zakończenia sprawy należy sporządzić umowę ugody.

Przedstawiony wyżej sposób został zarekomendowany przez Ministerstwo Środowiska w związku z niesprawnym funkcjonowaniem procesu likwidacji szkód.

Poniżej podajemy numery kontaktowe do osób wyznaczonych z ramienia koła do szacowania szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną:

  1. KŁ. „Jeleń” ZABRZE – obwód łowiecki nr 43 „Daniec” - Mirosław Grzyb tel. 535 972 047
  2. KŁ nr 3 „LIS” – obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” - Grzegorz Przydatek tel. 600 924 096
  3. KŁ „Ostoja” Krapkowice – obwód Łowiecki nr 93 „Kosorowice” - Piotr August tel. 530 506 648

PDFUMOWA UGODY.pdf

Ministerstwo Środowiska.jpeg

 

Data publikacji: 17-05-2018 08:43
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie