Sprzęt dla strażaków ochotników z terenu Gminy Tarnów Opolski pozyskany dzięki dofinansowaniu ze środków funduszu sprawiedliwości

Wójt Gminy Krzysztof Mutz wraz ze Skarbnikiem Gminy Anetą Knapik podpisali w dniu 17 maja 2018 r. umowę z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki tej dotacji Gmina Tarnów Opolski będzie mogła zakupić i przekazać sprzęt ratowniczy na łączną kwotę 25 737,37 zł. Doposażenie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał strażaków ochotników, którzy z roku na rok pogłębiają swoje umiejętności. Nowoczesny specjalistyczny sprzęt pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych na terenie gminy Tarnów Opolski i całego powiatu opolskiego. Sprzęty typu defibrylatory, piła ratownicza do szyb klejonych, noże do pasów bezpieczeństwa, nosze typu deska, przenośne zestawy oświetleniowe, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 stanowią ogromną pomoc podczas zdarzeń nie tylko drogowych, ale również w przypadkach codziennego ratowania życia i mienia mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy i powiatu.

W ramach dotacji doposażone zostaną wszystkie jednostki OSP z terenu działania gminy Tarnów Opolski.

Data publikacji: 18-05-2018 13:01
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie