Szacowanie szkód łowieckich- załatw sprawę polubownie

W związku z niesprawnym funkcjonowaniem procesu likwidacji szkód łowieckich, zwracamy się z prośbą do rolników aby zawierali porozumienia z przedstawicielami dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, w drodze ugody, poza procedurą dochodzenia odszkodowania wskazaną w ustawie Prawo łowieckie. Proponowane rozwiązanie może przynieść wiele korzyści, ponieważ pozwoli na mniej sformalizowanie działania tzn. szkodę można zgłosić kołu łowieckiemu telefonicznie.

Poniżej podajemy numery kontaktowe do osób wyznaczonych z ramienia koła do szacowania szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną:

  1. KŁ. „Jeleń” ZABRZE – obwód łowiecki nr 43 „Daniec” - Mirosław Grzyb tel. 535 972 047
  2. KŁ nr 3 „LIS” – obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” - Grzegorz Przydatek tel. 600 924 096
  3. KŁ „Ostoja” Krapkowice – obwód Łowiecki nr 93 „Kosorowice” - Piotr August tel. 530 506 648
Data publikacji: 25-05-2018 07:49
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie