Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz przekazał przedstawicielom czterech jednostek OSP z terenu Gminy Tarnów Opolski sprzęt ratownictwa specjalistycznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono dwa wysokiej klasy defibrylatory, przenośne zestawy oświetleniowe, torbę medyczną, nosze oraz narzędzia do rozbijania szyb. Defibrylatory przekazane zostały jednostkom w Przyworach i Kosorowicach, natomiast zestaw medyczny PSP R1 otrzymała jednostka w Raszowej, jak również zestaw oświetleniowy. OSP Tarnów Opolski została wyposażona w zestawy oświetleniowe oraz zbijak do szyb hartowanych.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyła się w Tarnowie Opolskim na placu przy remizie OSP Tarnów Opolski. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowie Opolskim.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa opolskiego do składania wniosków w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
Gmina Tarnów Opolski złożyła wniosek na dotację zakupu m.in. defibrylatorów oraz zestawów medycznych PSP R1. W dniu 17 maja b. r. została podpisana w Opolu umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Tarnów Opolski zakupiła dwa nowoczesne defibrylatory, torbę ratowniczą PSP R1, piłę ratowniczą do szyb klejonych, nosze typu deska, przenośne zestawy oświetleniowe, zbijak do szyb klejonych, noże do pasów bezpieczeństwa. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 25 480,00 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 257,37 zł.

Cieszymy się, iż doposażenie to pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i jakość udzielanej pomocy.

Janusz Borowiak

Logotyp_MS_bez_godla_w_orientacji_poziomej.jpeg

Data publikacji: 13-08-2018 11:13
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie