I edycja konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2017 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

W załączeniu przesyłam zaproszenie do konkursu Pana Antoniego Konopki, Członka Zarządu Województwa Opolskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 18 września br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są w załączeniu oraz na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 / 44 82 124 oraz Pani Ewa Kotula, tel. 77 / 44 82 125.

PDF3_Oświadczenie autora zdjęć.pdf
DOC3_FORMULARZ zgłoszeniowy.doc
PDF1_Regulamin konkursu.pdf
PDF2_Formularz zgłoszeniowy.pdf
 

Data publikacji: 03-09-2018 09:42
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie