Rządowy Program „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ruszaj z szkoleniami z zakresu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem programu jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Informacje na temat szkoleń przeprowadzanych na terenie Gminy Tarnów Opolski będą udostępnianie na bieżąco na stronie www.tarnowopolski.pl

O PROGRAMIE

Celem programu jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być

dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

FORMY DOFINANSOWANIA

 • dotacja,
 • pożyczka.

TERMINY

 • Realizacja programu: lata 2018-2029.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

NABÓR WNIOSKÓW

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco.
 • Wnioski dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

WARUNEK PODSTAWOWY

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M
  +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus).

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową.

ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW

Nabory wniosków prowadzone będą przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

WFOŚiGW w Opolu

45-018 Opole

ul. Krakowska 53

Tel. (77) 453-76-11

www.wfosigw.opole.pl

sekretariat@wfosigw.opole.pl

PDFbroszura_informacyjna.pdf

Data publikacji: 17-09-2018 20:40
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie