Nowe ścieżki pieszo rowerowe w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana- Umowa podpisana!

IMG_6175.jpeg

12 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim podpisana została umowa na budowę ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana. W obecności Wójta Gminy Krzysztofa Mutza, Starosty Opolskiego Henryka Lakwy, członka Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztofa Wysdaka, sołtysa Kosorowic Szymona Dygi oraz przedstawiciela wykonawcy. Projekt prowadzony jest przez Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Łubniany, Gminą Prószków, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Planowany termin oddania inwestycji to 31 maj 2019 r.

Data publikacji: 12-10-2018 13:05
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie