aplikacja mobilna

Nie wyrzucaj śmieci - masz je zapłacone!

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim apeluje do mieszkańców gminy Tarnów Opolski na podstawie obowiązujących przepisów o nie wyrzucanie odpadów komunalnych w miejsca zabronione.

Niestety w ostatnim czasie do Urzędu Gminy dociera sporo informacji o zalegających śmieciach w lasach, na poboczach, łąkach czy niezamieszkałych działkach. Wyrzucane jest wszystko: walizki, zabawki, części garderoby a nawet deski do prasowania. Nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiedni stosunek do środowiska, w którym żyjemy.

Aby ograniczyć to zjawisko apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla całej gminy. Samorząd sam nie da rady, bez pomocy mieszkańców, zlikwidować tego negatywnego zachowania. Apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na wyrzucanie śmieci przez okna samochodu czy tworzenie się dzikich wysypisk.

Zaśmiecanie może być karane mandatem w wysokości do 500 zł lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie w przypadku wykrycia sprawcy.

Dlatego prosimy o zwracanie baczniejszej uwagi na akty zaśmiecania i zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio na policję. Dążmy do zmiany świadomości, byśmy nie zginęli zasypani górą śmieci! A odpadów komunalnych pozbywajmy się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy!, że odbierane są wszystkie odpady komunalne zmieszane i selektywne.

 

Data publikacji: 15-11-2018 12:16
Opublikował(a): 
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×