Zimowe utrzymanie dróg w Gminie w sezonie 2018/2019

INFORMACJA  DOTYCZĄCA   ZIMOWEGO   UTRZYMANIA  DRÓG W GMINIE  W SEZONIE  2018/2019

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy zajmować będzie się
Park Technologiczno -Innowacyjny Sp. z o. o w Przyworach ul. Wiejska 13.
Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

W razie zgłoszeń nr kontaktowe  tel.  503-576-146 dyżur :tel.510-067-882

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje się do:

 

1. Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota chodnika bezpośrednio
       przyległego do nieruchomości przez :

     - odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub
           pojazdów,

     - podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość
          chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy
          uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2.  Usunąć sople lodowe i nawisy śniegu z dachów nieruchomości służących do
        użytku publicznego bezzwłocznie po ich pojawieniu się.

3. Usunięcie z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, koksu i innych
        materiałów  oraz oczyszczenie ich z pozostałości po ww. materiałach przez
        osobę, do której go dostarczono.

 

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. zarządców:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Op.  , Opole

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

m. Kąty Opolskie

Nr drogi

Nazwa ulicy

1716

Kościelna, Odrzańska

1768

Szeroka

 

m. Kosorowice

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Opolska, Tarnowska

1829

Św. Jacka

 

m. Miedziana

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Wiejska

 

m. Nakło

Nr drogi

Nazwa ulicy

1749

Raszowska

1750

Tarnowska

 

m. Przywory

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Zawadzkiego

 

m. Raszowa

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Ozimska

1748

Cygana

1749

Nakielska

1764

Mickiewicza

 

        m. Tarnów Opolski

Nr drogi

Nazwa ulicy

1712

Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767)

1767

Powstańców Śl.

1750

Nakielska

 

m. Walidrogi

Nr drogi

Nazwa ulicy

1751

Dąbrowicka

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym Chrząstowice pod nr tel. 605-424-010, lub
u dyżurnego akcji zimowej tel. 604-428-460, jak również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych tel. 077/ 411-40-69, 441-40-70 lub dyżur : tel. 694-907-485, 604-428-460

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku którego należy  odśnieżanie
ul. Krapkowickiej i ul. Wiejskiej na trasie Kąty Op. – Przywory.

Informację o zimowym utrzymaniu dróg można uzyskać pod nr  tel. 077/ 458-13-32 ,

077/ 459-18-80, 459-18-00 .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzelce Op. Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzymaniu dróg można dokonać pod nr  tel. 77/461 36 56  tel. kom.  600-241-560.

 

Data publikacji: 27-11-2018 14:20
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie