Kurs języka angielskiego współfinansowany prez UE


Kurs  języka angielskiego skierowany  do osób z terenu województwa opolskiego w wieku od 18. roku życia, zgłaszających się z własnej inicjatywy i spełniających co najmniej

JEDNO Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

- osoby mające 50 lat i więcej,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby opiekujące się osobami zależnymi,

- osoby z terenów wiejskich w tym peryferyjnych,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- migranci powrotni i imigranci.

Uczestnicy kursów zapewnione mają:

- 120h zajęć z języka angielskiego w grupach liczących od 10 do  12 słuchaczy,

- szkolenia 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne lub 1 raz w tygodniu (4 h dydaktyczne)

- materiały szkoleniowe (PODRĘCZNIKI),

- egzamin zewnętrzny oraz certyfikat poświadczający znajomość języka.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić załączony formularz oraz

wypełnić test, na podstawie którego uczestnik zostanie zakwalifikowany

do grup językowej. Jeżeli uczestnik chce rozpocząć swoją naukę na

poziomie A0/A1 - czyli od podstaw, nie wypełnia testu, a jedynie go podpisuje. (Formularz takiego testu z podpisem kandydata również musi być złożony w siedzibie GOK – jest to wymóg formalny kursu prowadzonego ze środków unijnych)

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie GOK  do 25.01.2019r.

W załączeniu znajduje się również regulamin, z którym powinna zapoznać się  każda osoba aplikująca na kurs)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są również o wpisanie się na listę w siedzibie GOK podając dane kontaktowe i  poziom zaawansowania wg następujących kryteriów:

  • A0  - A1 kurs dla początkujących,
  • A2 - niższy średnio zaawansowany,
  • B1 - średnio zaawansowany.

Jeżeli osoba aplikująca na kurs nie jest w stanie określić swoich umiejętności  językowych według  powyższych kryteriów, lektor na zajęciach organizacyjnych pomoże ustalić poziom.

Organizator kursu nie gwarantuje otwarcia zajęć na wszystkich 3 poziomach. (w zależności od liczby zakwalifikowanych słuchaczy).

Miejsce zajęć: siedziba GOK w Tarnowie Opolskim

Dni i godziny zajęć do ustalenia z lektorem i słuchaczami.

Wszelkie informacje i pomoc w aplikowaniu na kurs można uzyskać w siedzibie GOK w Tarnowie Opolskim.

Więcej informacji na stronie: http://www.albionplanet.pl/opolskiejezyki/opolska.html

Wypełnioną dokumentację należy złożyć w siedzibie GOK  najpóźniej do 25 stycznia 2019 r.

Organizator Kursu

Administracja GOK w Tarnowie Opolskim

PDFtest j. angielski.pdf
PDFregulamin.pdf
PDFformularz zgłoszenia.pdf

Data publikacji: 14-01-2019 13:56
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie