aplikacja mobilna

Harmonogram zebrań wiejskich- wybory na sołtysów- Uwaga! Zmiana miejsca zebrania w Kątach Opolskich!

Harmonogram zebrań wiejskich

 

Lp.

Nazwa Sołectwa

Data

Godzina

Miejsce zebrania

 

1.

 

Kąty Opolskie

  

09.02.2019 r.(sobota)

 

17:00

Dom Parafialny
ul. Odrzańska 38D
Kąty Opolskie

 

2.


Nakło

 

11.02.2019 r (poniedziałek)

 

18:00

 

Świetlica Wiejska
ul. Przedszkolna 1
Nakło

 

3.

 

Przywory

 

12.02.2019 r.(wtorek)

 

18:00

Świetlica Wiejska
ul. Wiejska 83
Przywory

 

4.


Kosorowice

 

13.02.2019 r.(środa)

 

18:00

Świetlica Wiejska
ul. Opolska 9a

Kosorowice

 

5.

 

Miedziana

 

14.02.2019 r. (czwartek)

 

18:00

Świetlica Wiejska
ul. Wiejska 68
Miedziana

 

6.

 

Raszowa

 

15.02.2019 r.(piątek)

 

18:00

 

Świetlica Wiejska
ul. Ozimska 39
Raszowa

 

7.


Tarnów Opolski

 

18.02.2019 r. (poniedziałek)

 

18:00

Sala budynku OSP
ul. Ks. Klimasa 9
Tarnów Opolski

 

8.


Walidrogi

 

19.02.2019 r.(wtorek)

 

18:00

Świetlica Wiejska
ul. Opolska 1

Walidrogi

 

 

Porządek zebrania wiejskiego

1. Przywitanie mieszkańców.

2. Przedstawienie Przewodniczącego zebrania.

3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2015-2019

4. Wybór Sołtysa:

a) powołanie komisji skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,

c) przeprowadzenie głosowania tajnego,1

d) ogłoszenie wyników głosowania.

5. Wybór Rady Sołeckiej.

a) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

c) zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie wyników głosowania.

6. Wolne wnioski mieszkańców sołectwa i dyskusja.

7. Zamknięcie zebrania.

Data publikacji: 16-01-2019 10:38
Opublikował(a): 
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×