Wykorzystanie limitu skumulowanej kwoty pomocy De Minimis w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że w 2018r. została w 100%  wykorzystana wysokość  krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie, wiele wniosków o pomoc za rok 2018 zostało rozliczone na początku roku 2019.

Tak więc na dzień 15-01-2019r. wykorzystano limit pomocy de minimis w rolnictwie stanowi 71,33%

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach programu de minimis, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym w rolnictwie, mogą na stronie internetowej MRiRW (https://srpp.minrol.gov.pl) obserwować kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy.

Opracowała:

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Ewelina Elias

Data publikacji: 17-01-2019 12:15
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie