Przypomnienie o obowiązku odśnieżania przez właścicieli nieruchomości

W związku z przewidywanymi mocnymi opadami śniegu w nadchodzących dniach, Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim przypomina o obowiązku dotyczącym właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz. 1454).

Data publikacji: 21-01-2019 14:28
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie