Ogłoszenie o naborze 10/2019 Krainy Św. Anny

Ogłoszenie nr 10/2019

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach:

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
w ramach Przedsięwzięcia nr VII Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości  

POBIERZ - Ogłoszenie nr 10.2019 na Rozwijanie działalności gospodarczej 18.03.2019 - 01.04.2019.pdf

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej 1 (egz.) oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem lub nazwą wnioskodawcy) w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpięty do segregatora (prosimy o nie spinanie dokumentów zszywaczem).

2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.VII. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.

3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.

4. Za prawidłowe sporządzenia wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Data publikacji: 01-03-2019 07:48
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie