Mama 4 Plus z prawem do Emerytury Plus

Emerytura plus dla seniorów staje się faktem. Rząd przyjął projekt ustawy, regulującej wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Jak poinformował Premier Mateusz Morawiecki, program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat.

Rząd zaproponował, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Spowodowane jest to koniecznością przygotowania się już w kwietniu do wypłaty świadczeń. Oznacza to, że jeśli komuś termin wypłaty emerytury przypada na 1 maja tzn. dzień wolny od pracy musi ją dostać jeszcze w kwietniu.

Dodatkową niespodzianką jest wiadomość, iż trzynasta emerytura będzie przysługiwać osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W pierwotnej wersji osoby uprawnione do świadczenia „Mama 4Plus” były wyłączone z grona osób uprawnionych do trzynastej emerytury.

Projekt ustawy zakłada, że dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać wszystkim tym, którzy 30 kwietnia będą mieć prawo do renty i emerytury z KRUS. Uściślając - osoby, które w kwietniu zgłoszą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe i w tym miesiącu spełnią wymagane warunki – niezależnie od miesiąca, w którym zostanie wydana im decyzja będą miały prawo do trzynastej emerytury.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

Data publikacji: 30-04-2019 13:02
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie