Święto Tarniny 6-7 lipca w Kosorowicach

plakat Święto tarniny 2019.jpeg

DOCXPROGRAM IMPREZY MASOWEJ.docx
DOCRegulamin imprezy rekreacyjnej 2019.doc
https://www.youtube.com/watch?v=yq7jK38ILdk&feature=youtu.be

akcja_ekogeneracja_plakat.jpeg

Przynieś 15 foliowych toreb i odbierz designerską ekotorbę.
Skorzystaj z konkursów, zabaw, uzyskaj tytuł Strażnika Recyklingu, odbierz ciekawe nagrody.
Zapraszamy do wspólnej zabawy w tworzenie EKOGENERACJI.

Promocja oraz akcja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek związany z realizacją projektu RPOP.05.02.00-16-0015/17 pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie na terenie gminy Tarnów Opolski GAZ-SYSTEM realizuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice–Wrocław.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl

logotyp_cmyk_z_polem_ochronnym_antyaliasing.jpeg

Data publikacji: 13-06-2019 12:44
Opublikował(a): Agata Milanowicz
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie