INFORMACJA DOT. SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIE

UWAGA! WNIOSKI O SZACOWANIE STRAT BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 16.07.2019 R.

Państwowy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłosił Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce. Komisja Wojewody na terenie gminy Tarnów Opolski może szacować straty na następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe na glebach kategorii I oraz zboża jare na glebach kategorii II.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

WAŻNE!

Zgodnie z informacją uzyskaną z ARiMR, wraz z wnioskiem o oszacowanie szkód prosimy także o dostarczenie wydruku ze strony internetowej lub kserokopii oświadczenia o sposobie wykorzystania działek rolnych dołączonego do wniosku o przyznanie płatności złożonego do ARiMR. Bez potwierdzenia powierzchni działek wniosek nie będzie mógł zostać należycie rozpatrzony we właściwym terminie.

Bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na kategorie podatności gleb na suszę poszczególnych działek, które należy podać we wniosku o oszacowanie strat. Komisja Wojewody może szacować straty jedynie na następujących uprawach:

·         kategoria I – gleby bardzo podatne na suszę:

o   zboża ozime,

o   zboża jare,

o   kukurydza na ziarno,

o   kukurydza na kiszonkę,

o   rzepak i rzepik,

o   krzewy owocowe,

o   truskawki,

o   rośliny strączkowe;

·         kategoria II – gleby podatne na suszę:

o   zboża jare.

Mapa kategorii glebowych znajduje się na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

DOCWniosek o oszacowanie szkód.doc

Data publikacji: 03-07-2019 14:38
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie