Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w m. Tarnów Opolski

W ramach zadania przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 2,6 - 3,5 m wzdłuż ulicy Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O. Ścieżka łącznej długości około 2267 mb. Koncepcja projektowanej ścieżki obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od wybudowanego w 2019 r. ronda na skrzyżowania z drogą krajową 94 po stronie lewej jadąc w kierunku centrum Tarnowa Opolskiego. W Tarnowie Opolskim na wysokości skrzyżowania z ulicą Nową, ścieżka pieszo-rowerowa zmienia swój przebieg na prawą stronę ze względu na brak dostatecznej szerokości pasa drogowego po stronie lewej. Ścieżka od tego miejsca będzie przebiegać na odcinku, na którym znajduje się obecnie chodnik o szerokości 1,5m, który został przewidziany do rozbiórki. W rejonie skrzyżowania z ulicą Św. Marcina zostanie umiejscowiony zadaszony parking dla rowerów. Ścieżka pieszo-rowerowa w tym miejscu ponownie zmienia przebieg na lewą stronę i kończy się po stronie lewej na skrzyżowaniu z ul. Nakielską, gdzie połączy się z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową.

Wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej konieczne do wykonania będą prace związane z przebudową niżej wymienionych istniejących elementów obecnie funkcjonującej drogi powiatowej:

  • Oświetlenie projektowanego ciągu na całej długości - przyjęto uzupełnienie istniejącego oświetlenia z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED
  • Wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych (2 szt.)
  • Wykonanie wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej w miejsce istniejącej
  • Wykonanie wiaty parkingowej dla rowerów "Bike and Ride"
  • Odwodnienie pasa drogowego
  • Przebudowa infrastruktury kolidującej

Na odcinku gdzie brak możliwości odwodnienia jezdni poprzez kanalizację deszczową, ścieżkę zaplanowano do wykonania nie bezpośrednio przy jezdni stosując pas zieleni mający za zadanie przejęcie wód opadowych z terenu pasa drogowego odwadniając część jezdni jak dotychczas.

Bardziej szczegółowo z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, w pokoju nr 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

PDFPlan zagospodarowania terenu 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 4.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 3.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu 2.pdf
 

Data publikacji: 19-12-2019 11:17
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie