Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski - Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski - Nakło w zakresie budowy drogi pieszo - rowerowej. Trasa ścieżki rowerowej obejmuje odcinek w ciągu ul. Nakielskiej; od ul. Klimasa w Tarnowie Opolskim, do ul. Strzeleckiej (DK 94) w miejscowości Nakło. Projektowana ścieżka pieszo - rowerowa poprowadzona będzie w pasie drogowym drogi powiatowej, po lewej i prawej stronie, przy czym ta po prawej stronie oddzielona będzie od krawędzi jezdni pasem zieleni. Długość projektowanego ciągu pieszo - rowerowego wynosić będzie do 2,5 km.

Rozbudowa drogi wiąże się z budową nowej konstrukcji jezdni, z remontem istniejącej nawierzchni oraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i niezwiązanej z drogą.

Przewiduje się remont nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku około 1,1 km- zaznaczone w załączniku.

Zakres inwestycji zakłada poprowadzenie trasy drogi po istniejącym śladzie drogi powiatowej nr 1750 O, z możliwymi niewielkimi korektami osi drogi i łuków. Zakres koniecznych do wykonania robót wymusza konieczność zajęcia części gruntów przyległych zlokalizowanych wzdłuż obecnego pasa drogowego.

PDFMapa poglądowa przebiegu ściezki pieszo rowerowej ul. Nakielska Tarnów Opolski do ul. Strzelecka Naklo.pdf

 

 

Data publikacji: 19-12-2019 13:18
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie