Stawki podatku od środków transportu nadal bardzo niskie

Na sesji Rady Gminy nr XIII w dniu 25 listopada zostały przyjęte nowe stawki podatku od środków transportu. Stawki w Gminie Tarnów Opolski zostały utrzymana na bardzo konkurencyjnym poziomie, i są obecnie jednymi z najniższych w województwie opolskim.

Stawki kształtują się w następujący sposób:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

165,00

b) powyżej 5.5 ton  do 9 ton włącznie

308,00

c) powyżej 9 ton i  poniżej  12 ton

418,00

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Osie jezdne

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym za

równoważne

Inne

systemy

zawieszenia

osi

 jezdnych

Nie mniej niż

 

Mniej

niż

DWIE OSIE

12

13

422,00

595,00

13

14

422,00

595,00

14

15

422,00

595,00

15

 

595,00

1348,00

TRZY OSIE

12

17

546,00

708,00

17

19

546,00

708,00

19

21

546,00

708,00

21

23

1091,00

1696,00

23

25

1091,00

1696,00

25

 

1091,00

1696,00

CZTERY  OSIE I WIĘCEJ

12

25

708,00

718,00

25

27

718,00

1121,00

27

29

1121,00

1780,00

29

31

1780,00

2639,00

31

 

1780,00

2639,00

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

 

660,00

 
 

   b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

603,00

989,00

 18

25

603,00

989,00

25

31

603,00

989,00

31

 

1520,00

2085,00

TRZY OSIE

12

40

1341,00

1854,00

40

 

1854,00

2742,00

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą:

   a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatkowa

 

220,00

 
 

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołów pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

 

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

344,00

604,00

18

25

344,00

604,00

25

 

344,00

604,00

DWIE OSIE

12

28

227,00

333,00

28

33

660,00

915,00

33

38

915,00

1389,00

38

 

1236,00

1829,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

 38

728,00

1014,00

38

 

1014,00

1378,00

 

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatkowa

Mniej niż 22 miejsca

495,00

Równa lub większa niż 22 miejsca

880,00

Data publikacji: 23-12-2019 15:30
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie