Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

- realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

- działań z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

PDFZarządzenie w zakresie ratownictwa.pdf
PDFZarządzenie w zakresie pomocy społecznej.pdf
PDFZarządzenie w zakresie kultury.pdf
PDFZarządzenie w zakresie kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf
PDFZarządzenie na rzecz mniejszości narodowych.pdf
 

Data publikacji: 30-01-2020 13:07
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie