Informacja o płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc kwiecień

Informujemy, że płatności za kwiecień 2020 r. wnosimy w niezmienionej wysokości jak za miesiące wcześniejsze br. (o ile nie została złożona deklaracja zmieniająca). Podwyżka opłat będzie obowiązywała od 1 maja 2020 r., a nie jak wcześniej zapowiadano od kwietnia. Opłaty wnosimy do 15 dnia następnego miesiąca (za kwiecień opłatę należy wnieść do 15 maja).

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Można dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Tarnów Opolski: Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski: 50 8884 0004 2003 0032 4555 0018

Data publikacji: 15-04-2020 14:14
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie