Zmiany gminnego systemu gospodarki odpadami od 1 maja 2020 r. wynikające ze zmian przepisów prawa

Od maja 2020 roku, mieszkańcy gminy Tarnów Opolski zapłacą 27 złotych miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy nie będą się stosować do obowiązku segregacji odpadów, zapłacą 60 złotych za każdego mieszkańca.

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym druku, do 30 czerwca 2020 r.

Nowy druk zostanie zamieszczony, wraz z informacją jak go wypełnić w najbliższych dniach!

Uchwalona stawka to: 27 zł za osobę, a w przypadku gospodarstw powyżej 4 osób – 15 zł za piąta i każdą następną osobę. Ma to pomóc w równoważeniu przychodów i faktycznych kosztów systemu.

Na właścicieli nieruchomości, którzy nie będą właściwie segregować odpadów może być nałożona opłata w wysokości 60 zł od osoby w przypadku gdy podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Tarnów Opolski zawiadomi o nieprawidłowościach w segregacji w danej nieruchomości.

Większa kwota za brak selektywnej zbiórki odpadów, ma zmotywować mieszkańców do dokładniejszego segregowania odpadów. Niestety, nadal segregujemy niedokładnie lub wcale, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie przez wspólne pojemniki wiele osób czuje się bezkarnych. Produkujemy też więcej odpadów biodegradowalnych, dlatego zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla mieszkańców domów jednorodzinnych wprowadzono obniżkę w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym, za kompostowanie bioodpadów we własnych kompostownikach. W przypadku zadeklarowania korzystania z przydomowego kompostownika  nie będą odbierane bioodpady z nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowego kompostownika są zobowiązani wystawiać bioodpady w brązowym pojemniku w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.

Data publikacji: 29-04-2020 13:28
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie