Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Informujemy, iż w dniu 29.04.2020 r. Gmina Tarnów Opolski podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Ogólna kwota dotacji to 21 090,00 z i wynosi 500 zł brutto do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Ewentualne pozostałe koszty przedsięwzięcia wynikające z wybranej przez Gminę Tarnów Opolski oferty wykonania przedmiotowego zadania muszą ponieść producenci rolni. Masa odpadów objęta dotacją wynosi 42,18 Mg i wynika ze złożonych przez producentów rolnych wniosków. Termin realizacji zadania: 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Data publikacji: 11-05-2020 14:50
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie